پیامک

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده

بازديد: 249
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده

نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

 

قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده

ماده 1. طرفين قـرارداد

اين قرارداد فیمابين   -------------   كه بعد از اين فروشنده  خوانده ميشود از يك طرف و -------------- كه بعد از اين خریدار ناميده ميشود از طرف ديگر، جهت انجام فعاليتهاي موضوع قرارداد، براساس شرايط و مقررات مشروح زير منعقد ميگردد.

ماده 2. مـوضوع قرارداد

تأمين سرويس ارزش افزوده جهت دريافت و ارسال پيامك بصورت دوطرفه از خريدار به شبكه GSM و از شبكه GSM به خريدار.

ماده 3. مـدت قرارداد

مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ ……….به مدت يكسال ميباشد و از آن تاريخ از سوي طرفين لازم الاجراء است.

ماده 4. مـبلغ كل قرارداد

تبصره:هزينه ثابت: هزينه ارائه و راه اندازي سرويس ………………………..ریال  معادل یکصد هزار تومان ميباشد.

تبصره: بهاي دريافت خدمات جديد مازاد بر قرارداد اوليه (از جمله دريافت سرويس و شماره اختصاص) مربوط به هزينه ثابت قرارداد طي صورتحساب جداگانهاي براي خريدار ارسال ميگردد. بديهي است تخصيص خدمات و شمارههاي مزبور پس از پرداخت مبلغ صورتحساب ارسالي و تسويه حساب با فروشنده انجام ميپذيرد.

تبصره : هزينه متغير: هزينه ارسال و دريافت هر پيامك طبق جداول تعرفه های موجود در پایگاه اینترنتی http://www.sms.com  محاسبه ميگردد.

تبصره: در صورت تغيير در تعرفههاي مرتبط با موضوع قرارداد)از جمله تعرفه هزينه ثابت و متغير( وتعيين هرگونه تعرفه جديد از سوي اپراتورهاي تلفن همراه كشور از جمله شركت ارتباطات سيار، ايرانسل، تاليا و شرکت های وابسته و زیر مجموعه تغييرات و تعرفههاي جديد از تاريخ مصوب و مورد نظر اپراتورها در قرارداد حاضر اعمال گرديده و طي الحاقيه به قرارداد افزوده ميگردد.

ماده 5. تعهدات خريدار

تبصره:  مسؤليت متن و محتواي پيامهاي ارسالي در راستاي انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خريدار ميباشد و خريدار فروشنده را از هرگونه ادعا، خسارت و يا شكايتي در اين ارتباط مصون و مبري ميدارد.

تبصره:  در صورتيكه به علت بروز مشكلات يا شرايط بحراني اعلام شده از سوي شركت هاي اپراتور تلفن همراه كشور و يا مراجع ذيصلاح قانوني، فروشنده مجبور به وضع محدوديتهايي در زمانبندي انتقال پيامك هاي مربوط به خريدار شود،خريدار ضمن پذيرش شرايط بروزيافته، موظف به رعايت زمانبندي مذكور ميباشد.

تبصره:  خريدار مجاز به ارسال پيامك بصورت ناشناس نميباشد (پيام ناشناس پيامي است كه گيرنده پيام در زمان دريافت، قادر به شناسايي هويت فرستنده پيامك نباشد). خريدار موظف است هويت شخص ارسالكننده پيامك را اعم از حقيقي و حقوقي احراز نمايد تا در مواقع لزوم، امكان شناسايي و معرفي وي به مراجع ذيصلاح وجود داشته باشد.

تبصره: مسئوليت كليه عواقب ارسال پيامك ناشناس كه نتيجتاً باعث وارد آمدن خسارت و يا اعمال جريمه از سوي اپراتورهاي تلفن همراه كشور و يا ساير مراجع ذيصلاح قانوني به فروشنده  گردد، به طور كامل به عهده و متوجه خريدار ميباشد و فروشنده از اين بابت مصون و مبري است.

تبصره:  خريدار موظف به رعايت ضوابط، استانداردها و دستورالعملهاي ابلاغي از سوي شركت ارتباطات سيار، كه به شكل كتبي از طرف فروشنده به خريدار ابلاغ ميشود، ميباشد.

تبصره: خريدار موظف به رعايت قوانين دولت الكترونيك از قبيل قوانين امنيتي اينترنت، قوانين امنيتي سيستم هاي اطلاعاتي كامپيوتر PRS و قوانين محرمانگي اينترنت مي باشد.

تبصره: خريدار نبايد نسبت به ارسال پيامهاي تجاري ناخواسته بدون رضايت قبلي كاربران انتهايي اقدام كند و مسئوليت ارسال هرگونه پيام تجاري براي كاربران بدون رضايت قبلي آنها به عهده خريدار ميباشد.

تبصره:  خريدار در ارسال پيامهاي تجاري نبايد از Header هاي فريبنده جهت مخفي نمودن هويت فرستنده استفاده نمايد و همچنين نبايد از عناوين موضوعي اشتباه يا گمراهكننده استفاده نمايند. 

تبصره:  چنانچه قانون براي فرستندگان پيامهاي ناخواسته در صورت عدم رضايت گيرندگان جريمه اي پيشبيني نمايد، خريدار متعهد به پرداخت جريمهها در صورت نقض قانون ميباشد.

تبصره:  خريدار متعهد ميباشد كليه قوانين و مقررات مصوب كه ممكن است در آينده براي ارسال پيامهاي ناخواسته وضع گردد اجرا نمايد.

تبصره:  براي پيامهاي ناخواسته چنانچه كاربر دريافتكننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party pays) شود، خريدار متعهد به جبران آن ميباشد.

تبصره:  خريدار بايد محدوديتهاي شبكه و SMS-Center را در ارائه سرويسها در نظر بگيرد.

تبصره: خريدار ميبايد پاسخگوي مشتريان خود و پذيراي مسؤليتهاي مشتريمداري باشد.

تبصره:  مسؤليت آثار سوء ناشي از ارسال پيامهاي خريدار براي مشتريان و جبران خسارت در مقابل كليه دستگاههاي بازرسي و نظارتي، به عهده خريدار ميباشد.

تبصره:  فروشنده حق دارد در صورت لزوم و يا بنا به درخواست مراجع قانوني و بازرسي مطابق ضوابط آشكار نمودن پيامها و مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به كاربران اقدام نمايد.

تبصره:  محتواي پيام ارسالي ميبايست با هر يك از اصول پنجگانه زير مطابقت داشته باشد.

1        با اصول و مباني دين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد؛

2        باعث تشويش اذهان عمومي نگردد؛

3        مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد؛

4        به اخلاق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند؛

5        با سياستهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت نداشته باشد؛

 

ماده6. تعهدات فروشنده

تبصره:  فروشنده براي ارسال و دريافت پيامك ها، شماره اختصاصي   -------------- را در طي مدت قرارداد در اختيار خريدار قرار خواهد داد. كليه حقوق مربوط به شماره قابل انتقال به خريدار نبوده و صرفاً در مدت قرارداد خريدار حق استفاده از آن را خواهد داشت.

تبصره: در صورت تمديد قرارداد حاضر و استمرار برقراري خط ارتباطي فروشنده تعهد مينمايد، شماره اختصاصي را با شرايط جديد (از جمله اخذ هزينه ثابت براي دوره مربوطه) در اختيار خريدار قرار دهد.

تبصره: فروشنده موظف است حداكثر ظرف 7 روز كاري پس از عقد قرارداد، سرويس ارزش افزوده پيامك جهت دريافت و ارسال پيامك را به خريدار تحويل نمايد.

ماده 7 . تعليق قـرارداد

تبصره:  خريدار و يا فروشنده مي توانند با اعلام كتبي به يكديگر درهر زماني كه ضروري تشخيص دهند (طي مدت قرارداد) و با رعايت فاصله زماني 15 روزه تمام و يا بخشي از فعاليتهاي موضوع قرارداد را به حالت تعليق درآورد.

تبصره:  طرف ديگر با دريافت اعلاميه رسمي تعليق، فورا" انجام تعهدات را بحالت تعليق در مي آورد.

تبصره:  با تعليق انجام تعهدات، فروشنده اين حق را دارد كه درخواست جبران هزينههايي را بنمايد كه تا قبل از زمان تعليق انجام داده است و خريدار نيز موظف است ظرف مدت يكهفته نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوطه طبق مفاد قرارداد اقدام نمايد.

تبصره:  طرفين با يك اعلام كتبي 15 روزه ميتوانند انجام تعهدات خود را از سر بگيرند.

تبصره:  چنانچه تعليق انجام تعهدات بيش از 2 ماه بهطول بكشد فروشنده اين حق را خواهد داشت كه قرارداد را فسخ نمايد.

تبصره:  چنانچه بدليل تعليق قرارداد از سوي خريدار، هزينه يا خسارتي به فروشنده تحميل گردد، خريدار موظف به پرداخت آن ميباشد.

ماده 8. حل اخـتلاف

كليه اختلافات مربوط به تفسير و يا اجراي موضوع قرارداد، در ابتدا از طريق مذاكره و در صورت عدم توافق توسط هيأتي مركب از نمايندگان خريدار/فروشنده و كارشناس مرضيالطرفين بررسي و رأي هيأت براي طرفين لازم الاجراء ميباشد. در صورت عدم توافق جهت انتخاب كارشناس مرضيالطرفين و حل و فصل موضوع ظرف مدت يكماه، هر يك از طرفين ميتوانند موضوع را به مراجع ذيصلاح قانوني ارجاع نمايند.

ماده 9. موارد فسخ قـرارداد و خاتمه دادن آن

تبصره:  در صورت فسخ قرارداد از سوي خريدار، وي موظف است به ازاء سرويسهاي ارائه شده تا تاريخ فسخ قرارداد، براساس اعلاميه فروشنده، با وي تسويهحساب به عمل بياورد. در صورتيكه فسخ قرارداد، منجربه وارد آوردن خسارت به فروشنده گردد، خريدار موظف به جبران آن خواهد بود.

تبصره:  در صورت لغو مجوز اتصال فروشنده به SMSC از سوي شركتهاي اپراتور، خريدار موظف است به ازاء سرويسهاي ارائه شده تا تاريخ لغو مجوز، براساس اعلاميه فروشنده، با وي تسويهحساب به عمل بياورد.

تبصره:  هر يك از طرفين با اعلام قبلي يكماهه مجاز به فسخ قرارداد ميباشند، به شرطي كه نحوه فسخ قرارداد مورد توافق قرار گيرد.

ماده 10. فورس ماژور

حوادث غير مترقبه به وقوع حوادثي مانند سيل، زلزله، آتشسوزي و امثالهم كه ايجاد و دفع آن خارج از حيطه و اقتدار و اراده انسان باشد اطلاق ميشود. در صورت حدوث آن براي هر يك از طرفين، ميبايست ضمن اعلام كتبي مراتب مزبور ظرف مدت 15 روز از تاريخ وقوع حوادث غير مترقبه نسبت به تمديد يا فسخ قرارداد با طرف ديگر توافق نمايد.

در حالت فورس ماژور هيچيك از طرفين حق هيچگونه ادعايي نسبت به يكديگر نخواهد داشت. در صورت عدم اعلام و توافق فوقالذكر ظرف مهلت تعيين شده كليه مسؤليتها و جبران هزينهها و خسارات وارده به طرف ديگر بر عهده متخلف از مفاد اين ماده ميباشد.

ماده 11. نشاني طرفين قرارداد

نشاني خريدار:                                                                                            نشاني فروشنده:

هرگاه يكي از طرفين نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد موضوع را كتباً به طرف مقابل ابلاغ كند، در غير اين صورت كليه نامهها و اوراق و اظهار نامهها به نشاني قبلي ارسال و ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 12. قوانين حاكم بر قرارداد

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

اين قرارداد در سه نسخه 12 ماده، تنظيم شده و به امضاء طرفين قرارداد رسيده و كليه نسخ آن اعتبار واحد دارند./

 

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 تیر 1397 ساعت: 9:20 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه

بازديد: 351
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه

نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه   بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه   را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

( قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه  www……………………..com)

 

1 ) : طرفین قرارداد :

 

الف ) : مشتری :

شخص حقیقی :

نام و نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . .  کد ملی . . . . . . . . . . . . . . . شماره همراه  . . . . . . . . . . . . . . . .   شماره های تماس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شخص حقوقی :

شرکت/سازمان/  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . به شماره ثبت  . . . . . . . . . . . . . . . . . به نمایندگی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 در سمت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره همراه  . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره های تماس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ب ) : فروشنده :

 

 

2 ) : موضوع : ( فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه به شرح ذیل )

 

الف ) : اجاره شماره تلفن های ارسال پیامک به شماره های ذيل

1 -  شماره  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ريال)

2 -  شماره  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ريال)

3 -  شماره  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ريال)

 

 

ب ) : امكانات ارسال پيامك به شرح ذيل :

 

توضیحات         مبلغ (ریال)

اجاره سامانه پیام کوتاه تحت وب www……………….com (سامانه بهره ورداری ارسال و دریافت پیام کوتاه تحت وب)                   با نام كاربري   . . . . . . . . . . . . از تاريخ قرارداد به مدت يكسال شمسي .         

اجاره سامانه پیام کوتاه ویژه www……………….com + DB (سامانه پیام کوتاه با امکان ارسال پیام به شماره های فعال کل کشور)                              با نام كاربري   . . . . . . . . . . . . از تاريخ قرارداد به مدت يكسال شمسي .    

اجاره سیستم تعریف و مدیریت کاربر Admin – www………………..com (پنل مدیریت ؛ با امکان تعریف کاربر به صورت نامحدود)                       با نام كاربري   . . . . . . . . . . . . از تاريخ قرارداد به مدت يكسال شمسي      

اجاره سامانه نظرسنجی SMS Voting (سامانه دریافت پیامک انبوه جهت نظرسنجی و رای گیری با ارائه نمودارهای آماری آنلاین)                                با نام كاربري   . . . . . . . . . . . . از تاريخ قرارداد به مدت يكسال شمسي .    

فروش نر م افزار ارسال کننده انبوه پیام کوتاه SMS Send Bulk (نرم افزار تحت ویندوز جهت ارسال انبوه از فایل)

ايجاد ارتباط Web Service (ارتباط جهت ارسال ، دریافت و تحویل پیامک تحت وب سرویس)        

ارائه بسته هاي برنامه نويسي جهت ارتباط DLL , URL (ارتباط جهت ارسال پیامک)  

شار‍ژ تعداد  . . . . . . . . عدد پيامك به نام كاربري . . . . . . . . . . . . . كه مهلت استفاده از تاريخ    /    /    13  تا تاريخ    /     /      13  مي باشد و پس از مهلت مقرر بدون بازگشت هزينه ابطال مي شوند .    

جمع مبالغ :     

 

 

3 ) : مدت قرارداد :

الف ) : در مورد نرم افزار های فروخته شده مدت زمان استفاده توسط مشتری نامحدود می باشد .

ب ) : در مورد موارد اجاره ای مدت زمان از تاریخ شروع قرارداد به مدت یکسال شمسی می باشد .

ج ) : در مورد شارژ پیامک مدت زمان استفاده ی شارژ از تاریخ شروع تا حداکثر 3 ماه پس از آن می باشد و بعد از تاریخ مذکور شارژهای استفاده نشده بدون برگشت هیچ گونه هزینه ای ابطال می گردد .

تبصره 1 :  در صورت خاتمه همکاری ارتباطات سیار با شرکت اصلی طرف قرارداد به هر دلیل این قرارداد نیز به صورت اتوماتیک خاتمه یافته تلقی می گردد .

 

 

 

 

4 ) : مبلغ کل و نحوه پرداخت :

 

مبلغ کل حاصل از جمع مبالغ مذکور جمعاً به میزان  . . . . . . . . . . . . . ریال (به عدد) معادل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال (به حروف)

که مطابق شرح مندرج در ذیل گزارش می شود .

توضیحات         تاریخ    مبلغ (ریال)

پرداخت وجه نقد به آقای / خانم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      

امضاء دریافت کننده وجه   .  .  .  .  .  .  .   .   .   .   .                            

          /    /    13      

پرداخت از طریق بانک به شماره حساب . . . . . . . . . . . .  بانک  . . . . . . . .           به شماره حواله/ فیش : . . . . . . . . . . . . . .               

پرداخت اینترنتی به شماره حساب . . . . . . . . . . . . . . . . . بانک  . . . . . . . . . . به شماره پیگیری : . . . . . . . . . . . .  . . .              

پرداخت از طریق دستگاه POS به شماره حساب . . . . . . . . . . . .  بانک  . . . . . . . .

به شماره پیگیری : . . . . . . . . . . . . . .              

پرداخت از طریق چک به شماره . . . . . . . . . . . . . .  بانک  . . . . . . . . . در وجه

به تاریخ وصول        /        /      13

تحویل چک به آقای / خانم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    امضاء دریافت کننده چک            .   .   .   .   .   .                 

 

                   

جمع کل

 

5 )  تعهدات خریدار :

1 5 : خریدار تضمین می نماید تعداد پیام کوتاه اعتبار داده شده از سوی فروشنده را (بنا به درخواست مشتری) ظرف مدت سه ماه پس از صدور فاکتور ارسال نماید . بدیهی است پس از گذشت زمان مذکور ، اعتبار تخصیص داده شده کلاً استفاده شده تلقی می گردد .

2 5 : خریدار ملزم به رعایت قوانین دولت الکترونیکی از قبیل قوانین امنیتی سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر و قوانین محرمانگی اینترنت می باشد .

3 5 : مسئولیت آثار سوء ناشی از ارسال پیام برای مشترکین و جبران خسارات بر عهده خریدار می باشد از جمله در مقابل تمامی دستگاههای بازرسی و نظارتی . علیهذا در این گونه موارد فروشنده نیز می تواند جزء معترضین باشد .

4 5 : مسئولیت حقوقی پیام های ارسالی در ارتباط با قرارداد ارزش افزوده پیام کوتاه شرکت ارتباطات سیار به عهده خریدار می باشد .

5 5 : فرستندگان پیام های تجاری نباید از Header های فریبنده جهت مخفی نمودن هویت فرستنده استفاده کنند و همچنین نباید از عناوین و موضوعات اشتباه یا گمراه کننده استفاده کنند .

6 5 : چنانچه قانون برای فرستندگان پیام های کوتاه در شرایط خاص جریمه هائی پیش بینی نماید خریدار متعهد به پرداخت جریمه ها و جبران آن می باشد

7 5 : خریدار متعهد می باشد کلیه مصوبه هائی که ممکن است در آینده برای ارسال پیام کوتاه وضع شود را رعایت نماید .

8 5 : برای پیام های ناخواسته چنانچه کاربر دریافت کننده متحمل پرداخت شارژ (Party Pays Receiving) شود خریدار متعهد به جبران آن می باشد

9 5 : مسئولیت پاسخگوئی به شکایات بر عهده ی مشتری می باشد .

10 5 : محتوی پیام ارسالی می بایست با هر یک از اصول پنجگانه زیر مطابقت داشته باشد :

الف : با اصول و مبانی دین مبین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشد و در تضاد نباشد .

ب : باعث تشویش اذهان عمومی نگردد .

پ : مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد .

ت : مغایر با اخلاق حسنه حاکم بر جامعه نباشد .

ج : با سیاست های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد .

 

 

 

6 ) : تعهدات فروشنده :

1 6 : فروشنده مؤظف به هماهنگی با خریدار و اجرای پروتکل های و اینترفیس های لازم و استاندارد جهت راه اندازی سیستم مورد نیاز خریدار می باشد .

2 6 : فروشنده مؤظف است بستر فنی لازم جهت امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه را در طول مدت قرار داد در موارد مورد نیاز به این بستر فراهم سازد .

3 6 : فروشنده مؤظف به ارائه آموزش رایگان جهت استفاده ی مشتری از امکانات خریداری شده می باشد .

4 6 : فروشنده مؤظف است ایرادات پیش آمده که از سوی او می باشد بدون هزینه در اسرع وقت برطرف نماید و در صورت نیاز مشتری به ارتقاء سطح امکانات مورد نیازش این کار را با توافق مشتری و با دریافت هزینه انجام نماید .

5 6 : فروشنده مؤظف به حفظ اطلاعات مربوط به مشتری می باشد .

 

7 ) : کسورات قانونی :

پرداخت انواع مالیات ، عوارض و حق بیمه های اجتماعی متعلقه به مشتری اعم از اینکه در طول قرارداد باشد و یا بعداً وضع شود به عهده ی مشتری می باشد .

 

8 ) : مالکیت اسناد و اطلاعات محرمانه :

طرفین مجاز نیستند بدون کسب اجازه از یکدیگر ، اطلاعات مربوط به انجام موضوع قرارداد را در اختیار سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار دهند .

 

9 ) : قوانین حاکم بر قرارداد :

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد .

این قرارداد در دو نسخه (9  ماده و یک تبصره) تنظیم شده و به امضاء طرفین رسیده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند .

 

توضیحات .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 11 تیر 1397 ساعت: 12:37 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس